Engagera – Inspirera – Utmana – Utveckla

Vi som ledare har en viktig roll i att förstå och se hur vi kan maximera användandet av den verkliga potentialen som finns i hela verksamheten. Det gör att det är viktigt att vi tillsammans, ledare och medarbetare, skapar en gemensam vision och målbild. Där vi alla bidrar med att engagera, inspirera, utmana och utveckla varandra. Detta kommer sedan att generera en hållbar utveckling och tillväxt för verksamheten och dess kunder, medarbetare och ägare!

Försäljning upplever många som jobbigt. Det är samtidigt många företag som behöver öka sin tillväxt och därmed utveckla sin försäljning. Detta är en utmaning i framförallt organisationer med medarbetare som förväntas sälja men som inte ser sig själv som säljare. Som säljcoach hjälper jag till att analysera och utveckla den outnyttjade potential som ofta finns i företaget.

Ett ständigt förändringsarbete eller förbättringsutveckling är viktigt för att anpassa verksamheten för framtidens utmaningar. Det vi vet är oavsett om vår verksamhet förändras eller inte så kommer vår omvärld att göra det. Genom att ständigt arbeta med förändringar så blir utvecklingen vår trygghet. I det arbetet är det viktigt att vi är tydliga och konkreta med vad vi önskar uppnå och att medarbetarna känner sig delaktiga.


Mina tjänster


Interimsuppdrag redo att direkt gå in som operativt verksam ledare eller resurs i din organisation.

Konsultuppdrag – säljcoach, försäljningsutveckling, marknadsanalys, ledningsresurs/stöd mm.


Coachning – medvetandegörande och kreativ process som inspirerar klienter att maximera sin personliga och professionella potential.