Engagera – Inspirera – Utmana – Utveckla

Vi som ledare har en viktig roll i att förstå och se hur vi kan maximera användandet av den verkliga potentialen som finns i hela verksamheten. Det gör att det är viktigt att vi tillsammans, ledare och medarbetare, skapar en gemensam vision och målbild. Där vi alla bidrar med att engagera, inspirera, utmana och utveckla varandra. Detta kommer sedan att generera en hållbar utveckling och tillväxt för verksamheten och dess kunder, medarbetare och ägare!

Försäljning upplevs som jobbigt för många. Nu är det många företag som behöver öka tillväxten och att utveckla försäljningen, vilket är en utmaning framförallt i organisationer med medarbetare som förväntas sälja men som inte ser sig själv som säljare. Som säljcoach hjälper jag till att analysera och utveckla den outnyttjade potential som ofta finns i företaget.

Ett ständigt förändringsarbete eller förbättringsutveckling är viktigt för att anpassa verksamheten för framtidens utmaningar. För oavsett om vår verksamhet förändras eller inte så kommer vår omvärld att göra det. Genom att ständigt arbeta med förändringar så blir utvecklingen vår trygghet. I det arbetet är det viktigt att vi är tydliga och konkreta med vad vi önskar uppnå och att medarbetarna känner sig delaktiga.

Som certifierad Sustainkonsult till Sustain4 AB, erbjuder jag lösningar för en hållbar förändrings utveckling med medarbetarnas välmående i fokus. Med SustainChange, som är en forskningsbaserad digital plattform, hjälper jag verksamheter med ett systematiskt förbättringsarbete. Det är välmående medarbetare som skapar framgångar för företagen. Genom Kostnadskalkylatorn kan du räkna på vad ohälsan kostar din verksamhet.


Mina tjänster


Interimsuppdrag redo att direkt gå in som operativt verksam ledare eller resurs i din organisation.

Konsultuppdrag – säljcoach, försäljningsutveckling, marknadsanalys, ledningsresurs/stöd, systematiskt och hållbart förbättringsutvecklingsarbete mm.


Coachning – medvetandegörande och kreativ process som inspirerar klienter att maximera sin personliga och professionella potential.