Kompetenser

Min långa erfarenhet av ledarskap, försäljning, försäljningsutveckling och marknadsanalys har jag byggt upp inom ett internationellt B2B tjänsteföretag och ett publikt start-up bolag inom medicinteknik.

Jag har som ledare och konsult lång och beprövad erfarenhet av att leda en ledningsgrupp inom en division med olika funktionschefer rapporterandes in till mig. I min ledarroll har jag haft ett resultatansvar för en division och har fått med mig en erfarenhet från att göra en ”turn around” från negativa siffror till en hälsosamt växande verksamhet. Det innebar också ett distansledarskap för konsulter placerade på olika orter i Sverige. Och jag har varit medlem i såväl svenska som nordiska ledningsgrupper de senaste ca 20 åren. 

I mitt ledarskap har jag alltid fokuserat på att engagera och involvera medarbetare. Det handlar om att få alla känna till och förstå sin del av helheten. Det är genom att tillsammans engagera, inspirera, utmana och utveckla varandra når vi framgångar! Genom mitt långa ledarskap har jag fått erfarenheter av förändringsarbete, implementering av företagets värderingar och kultur, från globalt perspektiv till lokal anpassning.

Kundfokus har alltid varit en central del och jag har arbetat med B2B försäljning och försäljningsutveckling genom alla åren. Jag har haft förmånen att arbeta med många av de stora aktörerna på den svenska och nordiska Dagligvarumarknaden genom åren.

Jag har byggt på med erfarenheter genom arbeta i några publika start-up/utvecklings bolag med fokus på kommersialisera bolagen och utveckla säljprocesserna. Har fått erfarenheter från såväl MedTech som SaaS-bolag.

Marknadsanalyser är ett strategiskt område som bygger på att införskaffa information, få insights som sedan omvandlas till konkurrensfördelar. Det är en intressant process. Från att identifiera och förstå kundens verkliga behov, sälja in rätt lösningar, analysera resultatet och presentera dem för kunden. Det gäller att omvandla insikter till handlingar och kommersiella möjligheter, göra dem operativa!

Coachning är ett intressant område. Där det handlar om att man är i ett partnerskap med sina klienter i en medvetandegörande och kreativ process. Den inspirerar dem att maximera sin personliga och professionella potential. Jag är diplomerad Coach och utbildad till internationell certifierad coach.